Extenzívna strešná zeleň

Zväčša ju tvorí nenáročná zeleň, ktorá sa vyvíja a regeneruje sama. Celková výška vegetačného substrátu sa pohybuje v rozpätí 60 až 150mm podľa zvoleného druhu rastlín.i_2713433

Extenzívnu zeleň možno použiť nielen na ploché strechy so sklonom od 2%, ale aj na šikmé strechy so sklonom až do 30°. Jej údržba je minimálna – za normálnych okolností je to 1- až 2-krát do roka. Pri tomto type vegetačnej strechy sa zaťaženie pohybuje od 90 do 200kg/m2 (mokrý substrát).

Extenzívne strechy sa dajú realizovať s relatívne nízkymi finančnými nákladmi. Prechodným typom vegetačnej strechy je jednoduchá intenzívna zeleň, kde sa hmotnosť vegetačného substrátu pohybuje od 150 do 300kg/m2.

Intenzívna strešná zeleň

Pre tento druh vegetačnej strechy je typická väčšia výška vegetačného substrátu a vyššie nároky ekologia-terasa-zelen-izolaciana výber vegetácie – od trávnatých plôch cez kríky až po stromy. Výška vegetačného substrátu je zväčša viac než 300 mm. Tento typ zelene vyžaduje odbornú starostlivosť. Plošná hmotnosť vegetačného súvrstvia sa pohybuje od 200 do 500kg/m2 alebo aj viac. Vzhľadom na možnosť zadržiavania vody môže spád strechy dosahovať iba 1 %.

 

 

Výhody a nevýhody

 

V podstate jedinou, aj keď pre investora určite nie zanedbateľnou nevýhodou vegetačných striech sú vyššie náklady na ich realizáciu. Podobne treba rátať s väčším zaťažením pri návrhu nosnej konštrukcie stavby. Výhody však jednoznačne prevažujú nad nevýhodami.

 

Výhody vegetačnej strechy:

 • vegetačná zeleň spôsobuje premenu oxidu uhličitého na kyslík,
 • významnou mierou sa predlžuje životnosť hydroizolácie,
 • vegetácia chráni strechu pred extrémnymi teplotami a klimatickými zmenami,
 • ochrana pred teplom (strešná konštrukcia sa neprehrieva), ale aj pred chladom v zimnom období,
 • znížené náklady na kúrenie a klimatizáciu,
 • vegetácia zlepšuje miestnu klímu odparovaním vlhkosti, viaže prach a filtruje škodliviny vo vzduchu,
 • vegetácia zadržuje zrážkovú vodu (30 až 90% podľa typu vegetačnej strechy),
 • znížené poplatky za odvádzanie zrážkovej vody do kanalizácie,
 • protipožiarna ochrana budov (strechy sú zaradené do kategórie nehorľavé),
 • rozširuje životný priestor ľudí, rastlín a zvierat,
 • zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti.