Izoláciami sa zaoberáme od roku 1993

Zákazníkom zabezpečíme realizáciu zateplenia a hydroizolácií strešných plášťov vrátane doplnkových konštrukcií:

 • ľahčené spádové vrstvy
 • klampiarske konštrukcie
 • strešné vetráky, samoťažné turbíny, bleskozvod
 • nosné konštrukcie z trapézových plechov
 • parozábrany
 • zaštrkovanie,  pochôdzne, pojazdné a vegetačné úpravy

NOVOSTAVBY

– ocenenie strešného plášťa na základe výkazu výmer s upozornením na odchýlky oproti projektovej dokumentácii

– ocenenie strešného plášťa na základe projektovej dokumentácie

Pri tomto ocenení pracujeme s vlastnou metodikou kalkulácie (nie ODIS, CENKROS a pod.), ktorá položkovite zohľadňuje postupnosť jednotlivých materiálových vrstiev a príslušných prác. Pri oceňovaní používame aktuálne ceny materiálov a prác v závislosti na rozlohe a náročnosti plochej strechy.

 

REKONŠTRUKCIE

 • v prípade, že je spracovaná PD postupujeme podobne, ako v prípade novostavby
 • obhliadku strechy, zameranie, fotodokumentáciu, ťahové skúšky a sondy do strešného plášťa za účelom zistenia reálnej skladby plochej strechy
 • podľa aktuálneho stavu a požiadaviek investora spracujeme tepelnotechnické posúdenie
 • návrh rekonštrukcie ( sanácie, obnovy, opravy) plochej strechy, ktorého súčasťou je:
 • technické riešenie
 • zjednodušená PD vo forme riešenia rozhodujúcich detailov
 • cenová kalkulácia
 • súčasťou všetkých CP je aj uvedenie:
 • do kedy je CP platná
 • akú záruku poskytujeme na materiály a práce
 • aké platobné podmienky navrhujeme

 

Pre realizáciu strešných plášťov používame výrobky slovenských a zahraničných firiem:

Tepelné izolácie

 • minerálne dosky ( Isover, Rockwool )
 • extrudovaný polystyrén (XPS 30-IR WAFER Synthos )
 • expandovaný polystyrén ( Polyform Podolinec )

Hydroizolácie

 • mPVC folie
 • výrobky Sikaplán , Alkorplán,Rhenofol,Dachplán,Protan,Gamrat,Firestone atd,
 • Hydroizolačné nátery
 • Sikalastic,Mapeflex
 • olefínové a TPO fólie: VEDAPLAN, SARNAFIL, FIRESTONE

Striekané tepelné izolácie

 • odolná voči všetkým prírodným faktorom
 • šetrná voči prírode
 • uchováva si ekonomické vlastnosti

Doplnkový sortiment

Používame strešné vtoky, vetracie hlavice Lomanco, strešné okná, strešné výlezi, svetlíky atd,